Περίπου 61% των δικηγόρων δηλώνουν ότι έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση