Περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις καταγράφονται πλέον σχεδόν σε όλη την Ελλάδα