Πυρκαγιές: Οι ξένες αποστολές φεύγουν και δωρίζουν στην Ελλάδα υλικοτεχνικό εξοπλισμό