«Πίσω από τη βιτρίνα των διαφημίσεων για φιλανθρωπίες, κρύβεται η εκμετάλλευση»