Πιστοποιητικό νόσησης: Εισήγηση της Επιτροπής για μείωση ισχύος στους 3 μήνες