Πληροφορικοί Ελλάδας: Το υπουργείο Παιδείας παραχώρησε πολύτιμα δεδομένα χωρίς να ενημερώσει κανέναν