«Ποιός έπρεπε να είναι ο τίτλος της συναυλίας για να είναι ικανοποιημένοι οι δεξιοί;»