Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο Παρασκευή — Ποιες περιφέρειες είναι στην κατηγορία κινδύνου 4
ΓΓ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ