Πολλαπλασιαστής διασποράς του ιού τα σχολεία – ενδεχόμενο να κλείσουν