Πόρτο Ράφτη: Οι πολίτες καθάρισαν τα οικόπεδά τους από τα ξερόχορτα αλλά ο Δήμος θα τα μαζέψει τον Σεπτέμβρη
ROSA