Πούμπουρας: «Τι είναι προτιμότερο; Να κάθεσαι σπίτι  ή να δουλεύεις κι ας μην παίρνεις μία;»