Προνόμια εμβολιασμένων: Voucher 150 ευρώ σε νέους ηλικίας 18-25 ετών