«Προσλαμβάνουν παπάδες για να μας θάβουν»: Τα μαζεύουν μετά την κατακραυγή για τους παπάδες!