Πρώτη απόλυση εργαζόμενης που δεν εμβολιάστηκε – Εργαζόταν σε δομή φροντίδας ΑΜΕΑ