Πρώτη κατοικία: Ηχηρή παρέμβαση από Δικηγορικούς Συλλόγους – Άμεση αναστολή πλειστηριασμών