Πρώτη νίκη Ζαραλίκου κατά Twitter – Προσωρινή διαταγή υπέρ του ηθοποιού