Πρωτοβουλία Πανεπιστημιακών ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ: «Οι δυνάμεις του Κακού στοχεύουν στη δημιουργία κοινωνικού ζόφου»
SCREENSHOT