Πρόβλεψη Σαρηγιάννη για 2.000 κρούσματα τη μέρα μέχρι τέλος Ιουλίου