Προβλήματα ξανά στις πλατφόρμες Instagram, Facebook και Messenger