Πτυχίο για την πρώτη Νηπιαγωγό με σύνδρομο Down στην Ελλάδα