Ρ. Μακέδου για λευχαιμία: «Ένας χρόνος που ζω χάρη σε έναν άγνωστο άνθρωπο»
INSTAGRAM.COM/REGINA_MAKEDOU