Ραδιοφωνικός παραγωγός: «Απολύθηκα γιατί ήθελα να μιλήσω για τα γεγονότα της Νέας Σμύρνης»