Σαϊντού: «Είμαστε μαζί σου» φώναξαν οι συμμαθητές του στην παρέλαση