Σε αναστολή και ο Κ. Καταραχιάς παρόλο που έχει εμβολιαστεί από τον Γενάρη