Σε απόγνωση οι εστιάτορες: Έως και 80% η μείωση της κίνησης τις καθημερινές