Συγκέντρωση διαμαρτυρίας μαθητών στο υπουργείο Παιδείας