Συγκλονίζει ο φίλος του Άλκη: «Πήγα να τον προστατεύσω, αλλά με κράτησαν και με χτύπησαν»
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)