Συναυλία ειρήνης: Τώρα οι επικριτές μπερδεύουν τη ΛΟΑΤΚΙ+ σημαία με της ειρήνης και καταφεύγουν στην ομοφοβία