Συνέλευση Αγωνιζόμενων Ηθοποιών: «Τα καταπιεσμένα του χθες, να γίνουν τα εξεγερμένα του σήμερα»