Συντονισμένη διαδικτυακή επίθεση δέχεται ο Νίκος Μπογιόπουλος – Καταγγέλλει την Ομάδα Αλήθειας