«Σωρεία αδικημάτων και παραπτωμάτων» από Μπογδάνο σύμφωνα με την Ένωση Δικηγόρων