Σοβαρό εργατικό ατύχημα για διανομέα της «e-food» – Έχει δηλωθεί ως τροχαίο