Σταυρούλα Πουλημένη: Φιμώνουν την ελεύθερη ενημέρωση γιατί δεν θέλουν οι πολίτες να ξέρουν