Στεγαστική κρίση: Το 72% των νέων Ελλήνων έως 34 ετών μένει με τους γονείς του – Πώς επηρεάζεται το δημογραφικό
UNSPLASH ROBERT VON OLIVIA