Στέλνουν γιατρούς «εθελοντές» από δημόσια νοσοκομεία στις  στις ιδιωτικές κλινικές για τον κορονοΪό!