Στη Θεσσαλονίκη είδαμε την επανεμφάνιση της ΧΑ και των φασιστικών ταγμάτων της!