Στην Καβάλα οι μαθητές κάνουν μάθημα τυλιγμένοι σε κουβέρτες