Στην Κύπρο θεσπίστηκε η  γυναικοκτονία ως ιδιώνυμο αδίκημα