Στην Θεσσαλονίκη βρήκαν τις γάτες που φρόντιζαν δολοφονημένες από φόλες