Στήριξη της ΕΡΤ στον Πολιτισμό ή αλλιώς… χρωστούμενα τριών ετών