Στις 10 Ιανουαρίου οι καλλιτέχνες στο Σύνταγμα αντιστέκονται στην απαξίωση της κυβέρνησης