Στο 90% των λυμάτων η μετάλλαξη Όμικρον στη Θεσσαλονίκη