Στο όνομα της στρατηγικής έντασης η κυβέρνηση θέτει σε κίνδυνο την ζωή όλων!