Στους άσημους δεν κο(κ)λώνουν να κάνουν εξώσεις
TWITTER NIKOS CHRISTOFAKIS