Στους δρόμους οι παραγωγοί λαϊκών αγορών – Διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας