Στους δρόμους βγαίνουν και οι εκπαιδευτικοί για τα κενά στα σχολεία