Στους πόσους θυσιασμένους ανθρώπους θα ισχύει η παράπλευρη απώλεια της εκμετάλλευσης;