«Στρατηγέ, τι ζητούσες, στη Λάρισα συ ένας Υδραίος»*