Να μην εργαστούν οι οδηγοί μηχανής στην κακοκαιρία!