Σχολεία: 40 σχολικές μονάδες στην Ήπειρο αναστέλλουν την λειτουργία τους!